Czytelnia


Pragniemy także poprzez zakładkę

CZYTELNIA

udostępniać
Szanownym Czytelnikom
naszej Strony Internetowej
ważne dla naszego życia chrześcijańskiego
publikacje:
Adhortacje Apostolskie,
Encykliki, Listy i Katechezy
Ojca Świętego Benedykta XVI, Jana Pawła II,
Pasterzy Kościoła Katolickiego w Polsce


Zapraszamy do przeglądania, wczytywania się i rozmyślania nad nimi!!!
ŚW. JAN PAWEŁ II

* 16 października 1979 r.
Adhortacja Apostolska o katechizacji w naszych czasach
"CATECHESI TRADENDAE"


* 22 listopada 1981 r.
Adhortacja Apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej
"FAMILIARIS CONSORTIO"


* 30 grudnia 1988 r.
Adhortacja Apostolska o powołaniu i misji świeckich w Kościele
"CHRISTIFIDELES LAICI"


* 15 sierpnia 1989 r.
Adhortacja Apostolska o Św. Józefie i Jego posłannictwie
"REDEMPTORIS CUSTOS"


BENEDYKT XVI

* 25 grudnia 2005 r.
Encyklika o miłości chrześcijańskiej
"DEUS CARITAS EST"


* 30 listopada 2007 r.
Encyklika o nadziei chrześcijańskiej
"SPE SALVI"


* 29 czerwca 2009 r.
Encyklika o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie
"CARITAS IN VERITATE"


* 22 lutego 2007 r.
Posynodalna Adhortacja Apostolska o Eucharystii
"SACRAMENTUM CARITATIS"


* 16 listopada 2010 r.
Posynodalna Adhortacja Apostolska o Słowie Bożym
"VERBUM DOMINI"

FRANCISZEK

* 29 czerwca 2013 r.
Encyklika o wierze
"LUMEN FIDEI"