Caritas Parafialna


Opiekun – ks. Robert Turyk SAC


Zadaniem grupy jest organizowanie pomocy materialnej najuboższym rodzinom w naszej Parafii.

Działalność Grupy Charytatywnej obejmuje przygotowanie paczek żywnościowych świątecznych na Boże Narodzenie i Wielkanoc oraz potrzeb bieżących.

Fundusze na paczki uzyskujemy ze zbiórek do puszki, przeprowadzanych w Pierwszą Niedzielę Miesiąca. Dzięki ofiarności Parafian, którym z głębi serca dziękujemy, paczki otrzymuje ponad 20 rodzin.

Wszystkich, którym bliskie jest niesienie pomocy najuboższym, którzy chcą wspierać potrzebujących swoimi działaniami, zapraszamy do włączenia się w działalność grupy!!!