Żywy Różaniec


Opiekun – ks. Józef Czachor SAC


"Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich. Nie wolno się zatrzymywać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej. Bo pełnia życia jest u szczytu...". (Stefan Kard. Wyszyński)

"Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale mu to się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która króluje nad wszystkim i wszystkimi. To ona nauczyła nas modlić się na różańcu, tak ja Jezus nauczył nas mówić Ojcze nasz". (Ojciec Pio)

Wspólnota Żywego Różańca istnieje w naszej parafii od roku 1985,
z inicjatywy ówczesnego proboszcza
ks. Kazimierza Trypusa SAC


Obecnie są w niej następujące Róże:

Działalność Wspólnoty Różańcowej to przede wszystkim modlitwa różańcowa, którą każdy z członków zobowiązuje się odmawiać. Członkowie wspólnoty codziennie odmawiają jedną dziesiątkę otrzymanej tajemnicy.
Zmiana tajemnic różańcowych odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Świętej dla wszystkich Róż o godz. 9.oo. Po Mszy Świętej Róże odmawiają wspólnie jedną część Różańca.
Adoracja Najświętszego Sakramentu dla Wspólnoty Różańcowej ma miejsce w Pierwszą Niedzielę Miesiąca po Mszy Świętej o godz. 11.30 Adorację prowadzą poszczególne Róże odmawiając jedną cząstkę różańca oraz modlitwy przypisane dla Róży prowadzącej.

Wspólnota Różańcowa modli się w intencji Ojca Świętego Benedykta XVI i cały Kościół Powszechny, za naszą Ojczyznę, wszystkich Wiernych naszej Parafii oraz za swoje Rodziny i siebie nawzajem. Poszczególne Róże spotykają się na Eucharystii, którą zamawiają we wspomnienie swojego Patrona, modląc się za Siostry z Róży i za swoje Rodziny. Pamiętają także o pracujących w parafii kapłanach, za których zamawiają Mszę Świętą w dniu ich imienin.

Serdecznie zachęcamy do włączenia się do Wspólnoty Żywego Różańca nowe osoby, które pragną poprzez modlitwę i apostolat rozwijać swoją wiarę i czynnie włączać się w życie Kościoła.