Kancelaria ParafialnaCZYNNA
od poniedziałku do piątku
po wieczornej Mszy św.
od godz. 18.30


Sprawy pilne:
- wezwanie do chorego
- w sprawie pogrzebu
w każdej chwili
SAKRAMENTY ŚWIĘTE


Chrzest Święty

- Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą niedzielę w ciągu roku, (wyjątek stanowią niedziele kiedy odbywają się ważne dla parafii uroczystości).
- Rodzice zgłaszają się do kancelarii wraz z Aktem urodzenia dziecka.
- Rodzice chrzestni dostarczają do kancelarii zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami (dotyczy chrzestnych z poza parafii). Chrzestnymi mogą być osoby, które przystąpiły już do Sakramentu Bierzmowania.
- Rodzice i Chrzestni przystępują do sakramentu spowiedzi i dostarczają kartki od spowiedzi do kancelarii.
- Katecheza przedchrzcielna odbywa się zawsze w dzień przy zgłaszaniu dziecka do sakramentu chrztu.
- Chrzest dzieci z poza parafii dokonuje się po dostarczeniu przez Rodziców pozwolenia od Księdza Proboszcza z parafii zamieszkania.

Bierzmowanie


- Sakrament Bierzmowania w naszej parafii odbywa się co dwa lata i przygotowuje się do niego młodzież III klasy gimnazjum i I klasy szkoły średniej.
- Kandydaci do Bierzmowania otrzymują indeksy i uczestniczą w:
* Nabożeństwach Różańcowych
* Roratach
* Nabożeństwach Drogi Krzyżowej
* Nabożeństwach Majowych
* Niedzielnych Eucharystiach
* w comiesięcznych spotkaniach
- Przed dopuszczeniem do sakramentu zdają egzamin z katechizmu.

Eucharystia - Patrz I Komunia Święta
Pokuta (Spowiedź)


Sakrament Pokuty i Pojednania ma miejsce podczas każdej Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, a także w I Piątki Miesiąca w godz. 17.oo - 19.oo

Namaszczenie Chorych


Sakrament Namaszczenia Chorych udzielany jest na każde wezwanie do chorego. Nie częściej niż raz w roku, chyba że okoliczności (przebieg choroby, wiara chorego) przemawiają za częstszym udzieleniem sakramentu (dwa razy w roku).

Kapłaństwo - Patrz Duszpasterstwa Powołań, Wyższe Seminarium Duchowne
Małżeństwo


* Narzeczeni z rocznym lub kilku miesięcznym wyprzedzeniem rezerwują datę i godzinę ślubu.
* Trzy miesiące przed ślubem zgłaszają się do kancelarii na spisanie Protokołu przedślubnego.

* Dokumenty, które Narzeczeni muszą dostarczyć do kancelarii:
- Świadectwo Chrztu Świętego (z parafii, gdzie było się ochrzczonym), z adnotacją, że wcześniej nie zawarto sakramentalnego związku małżeńskiego i przyjętym Sakramentem Bierzmowania. Świadectwo nie może być starsze niż 6 miesięcy.
- Świadectwo Sakramentu Bierzmowania (z parafii, gdzie przyjęło się ten sakrament, jeżeli nie ma adnotacji o tym sakramencie na Świadectwie chrztu).
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.
- potwierdzone trzy wizyty w Poradni Rodzinnej.
- wygłoszone zapowiedzi przedmałżeńskie w parafiach rodzinnych. Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych wystawia kapłan spisujący Protokół przedślubny.
- w przypadku ślubu konkordatowego - Trzy zaświadczenia z USC. Pamiętać należy, że zaświadczenia z USC mają swoją trzy miesięczną datę ważności, dlatego należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego po zaświadczenia ok. dwa i pół miesiąca przed datą ślubu.