Koło Biblijne


Opiekun - ks. Robert Turyk SAC


"Nie znajomość Pisma Świętego jest nie znajomością Chrystusa". (Św. Hieronim)

Pismo Święte jest słowem Boga, które skierował do nas wierzących. W sposób szczególny to SŁOWO, które stało się Ciałem - Jezus Chrystus, którego słowa i czyny zapisane są w Nowym Testamencie w Ewangeliach są naszymi drogowskazami, abyśmy nie pobłądzili na drodze naszego ludzkiego życia.

Pochylanie się nad słowami zapisanymi w Ewangelii jest nie tylko poznawaniem Jezusa Chrystusa, ale i wsłuchiwaniem co mówi do mnie. Jest pogłębianiem mojej relacji i więzi z Jezusem Chrystusem. Tak na serio potraktowaniem tego co Jezus powiedział do mnie.

Zapraszamy Parafian, którzy chcą poznawać Jezusa Chrystusa poprzez Jego słowa; którzy pragną pogłębiać swoją osobistą relację z Jezusem właśnie w ten sposób.

Spotkania Koła Biblijnego odbywają się we wtorki po wieczornej Mszy Świętej.