Kościół Domowy


Opiekun - ks. Robert Turyk SAC


Domowy Kościół jest małżeńsko - rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło - Życie, będącym jednym z ruchów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło - Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Eqiupes Notre Dame (Wspólnoty Naszej Pani).

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny, zwracając szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli konkretny styl i sposób życia pomagający w zbliżaniu się do Boga i do siebie nawzajem w małżeństwie.

W dzisiejszej rzeczywistości, w ogromnej mierze kształtowanej przez zwolenników cywilizacji śmierci, rodziny doznają niejednokrotnie wewnętrznych kryzysów, gdyż narażone są na szkodliwe wpływy kulturowe, społeczne i ekonomiczne, osłabiające ich jedność. Pomocą w przeciwstawianiu się złu może być oparcie we wspólnocie rodzin pragnących wypełnić swoje chrześcijańskie powołanie. Taką wspólnotą może być Domowy Kościół.

Spotkania małych wspólnot ruchu zwanych kręgami służą poszukiwaniu właściwych odpowiedzi na wszystkie istotne pytania,
które pojawiają się w życiu, wspólnej modlitwie i wzajemnemu umocnieniu poprzez świadectwo wiary.

Uczestnictwo we wspólnocie rodzin Domowego Kościoła:
• pomaga małżonkom pełniej otworzyć się na radość i moc Chrystusa płynącą z Sakramentu Małżeństwa
• dodaje sił i odwagi w pokonywaniu trudów codziennego życia
• pogłębia dar wiary i miłości, bądź też pomaga w ich poszukiwaniu
• wskazuje na ogromną moc modlitwy
• uczy:
- porozumiewania się
- wspólnej troski o życie i miłość
- współodpowiedzialności
- przebaczenia
- wzajemnej akceptacji

W ciągu roku pracy oraz podczas wakacji możliwe jest uczestniczenie w rekolekcjach formacyjnych. Formacja członków Domowego Kościoła opiera się na: modlitwie osobistej, modlitwie małżeńskiej i rodzinnej, spotkaniu ze Słowem Bożym, dialogu małżeńskim, regule życia i rekolekcjach formacyjnych.