Żywy Różaniec Dzieci


Opiekun - ks. Dariusz Zalewski SAC


W czasie objawień w Fatimie Matka Boża powiedziała do dzieci:
"Chcę, abyście codziennie odmawiali różaniec. Co­dziennie! Moje Niepokalane Serce jest nadzieją dla świata. Oddajcie się mojemu Sercu. Pomóżcie mi ratować świat. Tak wielu grzeszników idzie do piekła, bo nie ma kto się za nich modlić. Módlcie się za nich na różańcu".

Po każdym dziesiątku dodajcie słowa:
"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba, a szczególnie te, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia".

Prośba Matki Bożej jest realizowana w Dziecięcych Różach, które podejmują trud codziennej modlitwy jednego dziesiątka Różańca Świętego modląc się za grzeszników i w intencjach wyznaczonych na dany miesiąc.


Modlitewne spotkanie dla Dziecięcej Róży ma miejsce w Pierwszą Sobotę Miesiąca o godz. 10.oo