Rada Parafialna


Opiekun - ks. Robert Turyk SAC


Spotkania Rady Parafialnej zwołuje ks. Proboszcz, aby zasięgnąć opinii w ważniejszych sprawach i wydarzeniach, które będą mieć miejsce w parafii.

Współpracując z duszpasterzami przygotowują ważniejsze wydarzenia parafialne.