Wspólnoty Parafialne


PARAFIA ŻYJE:

kiedy działają w niej
wspólnoty parafialne

kiedy żywa wiara Parafian
zamienia się w zaangażowanie
w wybraną przez siebie wspólnotę

KIEDY STAJE SIĘ
WSPÓLNOTĄ
wspólnot
Im więcej, tym lepiej, bo każdy może wybrać coś dla siebie.

Pamiętając jednak, że nie w ilości, ale w jakości siła.