Historia


KALENDARIUM


1946
Mieszkańcy Wólki Mlądzkiej na początku należeli do Parafii Rzymskokatolickiej Św. Wita w Karczewie. W 1946 roku został sprowadzony z Falenicy barak, który zastępczo służył za szkołę, ponieważ poprzednia szkoła została spalona podczas II wojny światowej. Po wybudowaniu nowej szkoły barak został przeznaczony na świetlicę.

1947
Mieszkańców Wólki Mlądzkiej włączono do Parafii Św. Wincentego a Paulo w Otwocku. I to właśnie wtedy w umysłach gorliwych i pobożnych mieszkańców Wólki zrodziła się myśl, aby barak - świetlicę przeznaczyć na kaplicę. Ten piękny pomysł poparło wielu mieszkańców miejscowej społeczności, dlatego wysłano delegację do Parafii Św. Wita w Karczewie i Św. Wincentego a Paulo w Otwocku celem uzyskania zgody na powyższy projekt, aby świetlicę przeznaczyć dla kultu religijnego.
W 1947 roku ówcześni proboszczowie z parafii z Karczewa i z Otwocka przybyli do Wólki Mlądzkiej i przy licznie zgromadzonej społeczności miejscowej poświęcili nową kaplicę p.w. Św. Józefa i Św. Ludwika. Od tego czasu, księża z Otwocka przyjeżdżali, aby odprawiać Mszę Świętą. Z czasem pojawiły się jednak pewne trudności związane z brakiem personalnym w Parafii Św. Wincentego a Paulo. Zwrócono się więc z prośbą o pomoc do Księży Pallotynów z Otwocka.


1952
Księża Pallotyni włączyli się w pomoc duszpasterską w Wólce Mlądzkiej.
Poszukując lepszego rozwiązania i skuteczniejszego duszpasterstwa przy wspomnianej wyżej kaplicy, mieszkańcy Wólki Mlądzkiej za porozumieniem stron wysłali delegację do Księży Pallotynów z Otwocka, aby na stałe objęli troską duszpasterską mieszkańców przy kaplicy Św. Józefa w Wólce Mlądzkiej.
Ówczesny rektor Księży Pallotynów zadośćuczynił prośbom mieszkańców i wyraził zgodę na opiekę duszpasterską nad wiernymi przy kaplicy w Wólce Mlądzkiej.


29 listopada 1959 roku,
jak możemy przeczytać w kronice parafialnej,
Księża Pallotyni na stałe objęli troską duszpasterską
Wiernych gromadzących się przy kaplicy Św. Józefa w Wólce Mlądzkiej.

DUSZPASTERZE


1959 – 1962 - Rektor ks. Jan Kosiedowski SAC
1960 – próby odebrania kaplicy przez oświatę, ochrona kaplicy przez Parafian
1961 – poświęcenie nowej Drogi Krzyżowej

1962 – 1965 - ks. Stanisław Świerczek SAC
1963 – odnowienie wnętrza kaplicy
1964 – zreperowano dach na kaplicy

9 września – 9 grudnia 1965 - ks. Franciszek Rafacz SAC
wykonano oświetlenie ołtarza

1965 – 1966 - ks. Stanisław Kobielus SAC, ks. Marian Lesner SAC

1966 – 1973 - ks. Stanisław Kobielus SAC
1966 – peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej
1968 – zakupiono piece do ogrzewania kaplicy
1969 – przeprowadzono generalny remont kaplicy

1973 – 1978 - ks. Józef Bagiński SAC
1975 – poświęcenie nowego Tabernakulum
1975 – ks. Józef Bagiński SAC zamieszkał na stałe w Wólce Mlądzkiej u Państwa Janiny i Mariana Witkowskich

1978 – 1982 - ks. Edward Trzeciak SAC
1981 – uzyskanie zgody na budowę punktu katechetycznego

1982 – 1986 - ks. Kazimierz Trypus SAC

30 czerwca 1982
otrzymano ostateczną decyzję na przeznaczenie działki Państwa Marianny i Jana Królików pod budowę obiektów kościoła i domu administracyjno – katechetycznego

12 sierpnia 1982
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Wydział Urbanistyki i Architektury wydaje pozwolenie na roboty budowlane przy zagospodarowaniu terenu.

BUDOWA KOŚCIOŁA - ks. Kazimierz Trypus SAC


22 lipca 1982 – Ks. Kazimierz Trypus SAC spotyka się z Inżynierami z Politechniki Warszawskiej: Ludomirem Słupeczańskim, Ludwikiem Szperlem, Adamem Suflińskim, którym proponuje opracowanie Planu Koncepcyjnego budowy kościoła i obiektów sakralnych
29 sierpnia 1982 – Ks. Bp Jerzy Modzelewski poświęcił Krzyż i Plac Kościelny
20 października 1982 – uzyskano zezwolenie na roboty budowlane związane z wykonaniem fundamentów pod kościół i wszystkie budynki sakralne
30 grudnia 1982 – zakończono prace przy laniu fundamentów
09 stycznia 1983 – Inż. Ludomir Słupeczański dostarczył Projekt Techniczny Budowy Kościoła i budynków sakralnych
20 lutego 1983 – Ignacy Gomuliński zgodził się na kierownictwo przy budowie kościoła i budynku parafialnego
15 marca 1983 – nadeszło pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy kościele i budynkach parafialnych
30 października 1983 – przybywa do Wólki Mlądzkiej Ks. Bp J. Modzelewski, który dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego pod budujący się Kościół Matki Bożej Wniebowziętej
24 grudnia 1983 – poświęcenie przez ks. Szczepana Barcikowskiego SAC nowej Kaplicy przygotowanej w domu katechetycznym
25 sierpnia 1984 – po 2ch latach i 3ch miesiącach zamieszkania u Marii i Kazimierza Raków ks. Kazimierz Trypus SAC przeprowadza się w wigilię Matki Boskiej Częstochowskiej na plebanię
07 marca 1986 – Ks. Kazimierz Trypus SAC został przyjęty przez Ks. Prymasa Józefa Glempa. W czasie spotkania zaprosił ks. Prymasa by poświęcił Kościół w Wólce Mlądzkiej oraz przedstawił prośbę o erygowanie nowej parafii. Ks. Prymas wyraził zgodę na obie prośby
15 czerwca 1986 – pierwsza samodzielna wizytacja kanoniczna naszego kościoła na którą przybył Ks. Bp Kazimierz Romaniuk


01 października 1986 r.
J. Em. Ks. Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski
ustanawia
Parafię p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Wólce Mlądzkiej

Pierwszym Proboszczem nowej parafii został ks. Kazimierz Trypus SAC
PROBOSZCZOWIE


1986 – 1997 - ks. Kazimierz Trypus SAC
16-23 listopada 1986 – Pierwsze Misje Święte – ks. Bogdan Boniewicz SAC
29 listopada 1986 – poświęcenie kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP Ks. Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski
18 października 1987 – konsekracja kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP Ks. Bp Marian Duś
08 maja 1988 – poświęcenie Groty, figury Matki Bożej i Kaplic Różańcowych Ks. Bp Władysław Miziołek
26 września 1988 – zakupiono drzewostan na plac wokół kościoła: szlachetne jałowce, rododendrony, tuje i róże; zrobiono klomby
03 grudnia 1988 – poświęcenie dzwonów wykonanych w Węgrowie przez Państwo Kruszewskich – Ks. Bp Marian Duś
02 kwietnia 1989 – poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego, który namalował ks. Jan Młyńczak SAC – ks. Kazimierz Trypus SAC

1997 – 2003 - ks. Lucjan Rożek SAC
21 stycznia 1998 – zamontowano w świątyni nowe nagłośnienie: kolumny głośnikowe, wzmacniacz, mikrofony
02 czerwca 1998 – położono kostkę przed kościołem i Grotą MB
06 listopada 1998 – zakończono prace związane z konserwacją konstrukcji podtrzymującej sufit kościoła
18 grudnia 1999 – zamontowano dwa witraże: Najświętszej Maryi Panny i Św. Józefa, Patrona parafii
03 sierpnia 2000 – zamontowano kolejne trzy witraże: Królowej Różańca Świętego, Matki Bożej Częstochowskiej, Trójcy Świętej z logo Jubileuszowym
12 sierpnia 2000 – zakończono malowanie wnętrza kościoła
15 sierpnia 2000 – Pierwszy Festyn Parafialny
28 maja 2003 – pogrzeb ks. Kazimierza Trypusa SAC
01 sierpnia 2003 – ukończono prace przy ołtarzu głównym, a następnie oświetleniu tabernakulum

2003 – 2005 - ks. Wojciech Juszczuk SAC
30 października 2003 – zakupiono nowy automatyczny rzutnik do wyświetlania tekstów pieśni kościelnych
sierpień 2004 – przeprowadzono remont prezbiterium. Ściany zostały ozdobione ornamentami roślinnymi. Umieszczono trzy nowe obrazy: Św. Józefa, Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wymieniono krzyż na większy
19 marca 2005 – rozpoczęto odprawianie w każdą środę Nabożeństwa ku czci Św. Józefa, patrona parafii

2005 - 2011 - ks. Krzysztof Wojda SAC
2006 – założono ogrzewanie górne w kościele (lampy)
2007 – zakupiono wyposażenie liturgiczne kościoła: kielich, ornaty
2008 – położono kostkę dookoła kościoła
2009 – wymieniono okna na plebani
2010 – wyremontowano schody do kościoła i na plebanię, podłączono kanalizację

2011 - 2015 - ks. Wiesław Chudzik SAC
2011 - wyremontowano pokój mieszkalny, dokończono wymianę okien oraz wymieniono drzwi wejściowe na plebanię, wymieniono okna w kościele, wyremontowano pralnię na plebani, zamontowano nowy ekran na pilota w kościele
2012 - dokonano ocieplenia 1/2 dachu na plebani, wymieniono zbiornik wyrównawczy na wodę na plebani

2015 ----> ks. Robert Turyk SAC
2015 - Rozpoczęcie nagrywania audiowizualnego liturgii
2016 – Naprawienie lamp przed kościołem, wymienienie lamp (żyrandole, Maryja przed kościołem), postawienie nowego Krzyża Misyjnego, remont plebanii oraz dzwonnicy