Nabożeństwa majowe

MAJ 2020 r.Nabożeństwa Majowe

Od piątku rozpoczyna się miesiąc maj.

Wraz z nim Nabożeństwa Majowe ku czci Matki Bożej.

Nabożeństwa Majowe będą rozpoczynać się o godz. 17.30

Eryk

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Trzecia Niedziela Wielkanocna, 26 kwietnia 2020


1. Przeżywamy dziś 3 Niedzielę Wielkanocną. Rozpoczynamy dziś w kościele w Polsce Tydzień Biblijny, który ma nas wszystkich zachęcić do systematycznego czytania Pisma Świętego, aby jeszcze bardziej pogłębić naszą znajomość prawd bożych i samego Pana Boga.

2. Decyzją Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącej zachowania się w czasie epidemii koronawirusa, w kościołach może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni. W naszym kościele mogą się modlić jednocześnie maksymalnie 42 osoby, oprócz kapłanów i służby ołtarza. Oprócz kapłanów wszyscy są zobowiązani do przebywania w kościele z zasłoniętymi ustami i nosem. Zachowujemy również bezpieczną odległość od siebie. Pierwszeństwo w udziale we Mszy św. mają osoby, które zamówiły intencję Mszy świętej. Nadal obowiązuje dyspensa Ks. Biskupa Ordynariusza od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej.

3. W najbliższy piątek rozpoczniemy miesiąc maj, poświęcony Matce Bożej. Z racji obowiązującego w naszej diecezji dekretu Ks. Biskupa Ordynariusza, który zawiesza na czas nieokreślony wspólne celebrowanie wszelkich nabożeństw w parafiach, nie będzie nabożeństwa majowego przed Mszą świętą, zaś Litanię Loretańską do Matki Bożej będziemy odmawiali każdego dnia po wieczornej Mszy świętej.

Czytaj więcej...

ks. Proboszcz

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Miłosierdzia Bożego, 19 kwietnia 2020


1. Przeżywamy 2 Niedzielę Wielkanocną, czyli niedzielę Bożego Miłosierdzia.

2. We czwartek przypada Uroczystość ku czci św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, zaś w sobotę Święto św. Marka, Ewangelisty.

3. Dnia 20 kwietnia br. wejdą w życie zmiany w ograniczeniach w Polsce, związane z COVID-19. Według nich liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym będzie zależała od powierzchni świątyni. W kościele na jedną osobę musi przypadać co najmniej 15m2 powierzchni. Podajemy do wiadomości wiernych, że powierzchnia wnętrza naszego kościoła wynosi 630 m2. W związku z tym – od jutra - maksymalna liczba wiernych mogących uczestniczyć we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym w naszym kościele wynosi 42 osoby.

Czytaj więcej...

ks. Proboszcz

Życzenia ks. Proboszcza na święta Wielkanocne

12 IV 2020 r.


Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy Wam Czcigodni Parafianie i Goście
najserdeczniejsze życzenia wszelkiego dobra, obfitości łask Chrystusa
Zmartwychwstałego, zdrowia, pomyślności i opieki Bożej na każdy dzień.

Niech ten szczególny czas odradzania się wiary i nadziei
przyniesie radość, pokój oraz wzajemną życzliwość w Waszych rodzinach.

Niech Bóg, który Jezusa wskrzesił z martwych, błogosławi Wam na drogach
codziennego życia!

Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!!!
Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!!!

ks. Proboszcz

Błogosławieństwo pokarmów

12 IV 2020 r.


12 kwietnia 2020
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY


Przed wielkanocnym śniadaniem, pozostając w duchowej łączności z rodziną i bliskimi, można odmówić poniższą modlitwę, zamiast zwykłej «przed jedzeniem», dla podkreślenia uroczystego charakteru posiłku.

Osoba prowadząca rozpoczyna modlitwę i wszyscy żegnają się znakiem krzyża:

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W. Amen

(Modlitwę można poprzedzić odczytaniem Ewangelii o zmartwychwstaniu: Mt 28, 1-10 lub J 20, 1-9)

Następnie przygotowuje obecnych i wypowiada modlitwę:


Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.
Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen

Wigilia Paschalna Zmartwychwstania Pańskiego

11 IV 2020 r.


Wigilia Paschalna Zmartwychwstania PańskiegoWigilia Paschalna
rozpoczynać się będzie o godzinie 19:00.Na Wigilię Paschalną do odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego przynosimy do Kościoła świece.
W związku z panującą pandemią koronawirusa w naszym kraju, przypominamy, że w Wigilii Paschalnej może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.

Wszystkich wiernych zachęcamy do duchowego uczestnictwa w Wigilii Paschalnej za pośrednictwem środków masowego przekazu. Poniżej publikujemy kilka propozycji:

Archidiecezja Warszawska - 20:00
Dominikanie Łódź - 20:00

Eryk

Wielki Piątek

10 IV 2020 r.
Wielki Piątek


Liturgia Wielkiego Piątku rozpocznie się o godz. 19:00.
W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii.
W tym dniu obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy. W czasie Triduum Paschalnego powstrzymujemy się od organizowania czuwań w kościele.

W związku z panującą pandemią koronawirusa w naszym kraju, przypominamy, że w Liturgii Męki Pańskiej może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.

Wszystkich wiernych zachęcamy do duchowego uczestnictwa w Liturgii Męki Pańskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Eryk

Wielki Czwartek

09 IV 2020 r.
W Wielki Czwartek
rozpoczynamy
Święte Triduum Paschalne.


Liturgia Wielkiego Czwartku
rozpoczynać się będzie o godzinie 19:00.W Wielki Czwartek będziemy dziękować Bogu za dar dwóch sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. W czasie Triduum Paschalnego powstrzymujemy się od organizowania czuwań w kościele.

W związku z panującą pandemią koronawirusa w naszym kraju, przypominamy, że we Mszy Wieczerzy Pańskiej może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.

Wszystkich wiernych zachęcamy do duchowego uczestnictwa we Mszy Wieczerzy Pańskiej za pośrednictwem środków masowego przekazu. Poniżej publikujemy kilka propozycji:


Archidiecezja Warszawska - 18:00
Dominikanie Łódź - 19:00

Eryk

Wielki Tydzień

05 IV 2020 r.
Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień w kościele katolickim.


W czwartek rozpoczniemy przeżywanie
Triduum Paschalnego – Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty.

Liturgia Triduum Paschalnego w naszym kościele będzie się rozpoczynać każdego dnia
o godz. 19.00.

W związku z panującą pandemią koronawirusa w naszym kraju, przypominamy, że w obchodach Świętego Triduum Paschalnego może uczestniczyć maksymalnie 5 osób.

W czasie Triduum Paschalnego powstrzymujemy się od organizowania czuwań w kościele.

Wszystkich wiernych zachęcamy do duchowego uczestnictwa w obchodach Triduum Paschalnego za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Eryk

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Niedziela Palmowa, 5 kwietnia 2020

05 IV 2020 r.


1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień w kościele katolickim. Obchodzimy pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy dla dokonania Paschalnego Misterium.

2. W czwartek rozpoczniemy przeżywanie Triduum Paschalnego – Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty. Liturgia Triduum Paschalnego w naszym kościele będzie się rozpoczynać każdego dnia o godz. 19.00.

3. W Wielki Czwartek będziemy dziękować Bogu za dar dwóch sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.

4. W Wielki Piątek – dzień Męki i śmierci Jezusa - nie sprawuje się Eucharystii. W tym dniu obowiązuje post ścisły, od którego nie ma dyspensy.

Czytaj więcej...

ks. Proboszcz


Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10